Download Beyond Six app on your mobile now !

ON菇男

Blog
39
連繫人
119
貼圖

2014-05-29

ON菇男 個衣架好搞鬼呀,狗狗隨時換裝冇問題...

個衣架好搞鬼呀,狗狗隨時換裝冇問題...

鈴子

2014-05-27

ON菇男 BB第一次食檸檬嘅反應,好酸咁喎,但係食檸檬對我嚟講,家常便飯...嘿嘿...

BB第一次食檸檬嘅反應,好酸咁喎,但係食檸檬對我嚟講,家常便飯...嘿嘿...

鈴子

2014-05-27

ON菇男 一見到呢㗎雪糕車,一聽到首音樂,即刻想食軟雪糕,好軟好滑筒脆,仲有好多童年回憶...

一見到呢㗎雪糕車,一聽到首音樂,即刻想食軟雪糕,好軟好滑筒脆,仲有好多童年回憶...

鈴子

2014-05-27

ON菇男 响fb見到有條片開到咁鬼快,撞到人點算,好易有意外㗎,咪玩命呀!

响fb見到有條片開到咁鬼快,撞到人點算,好易有意外㗎,咪玩命呀!

鈴子

2014-05-27

ON菇男 嘩啦..嘩啦..嘩啦..嘩啦..唱番首食飯歌先...

嘩啦..嘩啦..嘩啦..嘩啦..唱番首食飯歌先...

鈴子

2014-09-14

ON菇男 好彩科技發展得咁快,以前抄少少嘢就Full曬,而家影張相都成十幾廿MB,全靠啲記憶咭越嚟越大容量咋...

好彩科技發展得咁快,以前抄少少嘢就Full曬,而家影張相都成十幾廿MB,全靠啲記憶咭越嚟越大容量咋...

鈴子

2014-05-24

ON菇男 今年9月香港都有幸福摩天輪啦,一定要榴槤忙返啦...

今年9月香港都有幸福摩天輪啦,一定要榴槤忙返啦...

鈴子

2014-09-14

ON菇男 我哋出街總會撞到朋友嘅時候,年代唔同,反應都唔同...得閒飲茶,通常啲人都唔得閒...hee

我哋出街總會撞到朋友嘅時候,年代唔同,反應都唔同...得閒飲茶,通常啲人都唔得閒...hee

鈴子

2014-05-24

ON菇男 十字繡高手出現,鐵絲網都變成藝術品啦,好靚呀!

十字繡高手出現,鐵絲網都變成藝術品啦,好靚呀!

鈴子

2014-05-24

ON菇男 有唔開心好正常啫,記得總有家人同朋友十卜你㗎...

有唔開心好正常啫,記得總有家人同朋友十卜你㗎...

鈴子

2014-05-24

ON菇男 有咁靚嘅早餐,幾眼瞓都起身食咗先...再瞓...

有咁靚嘅早餐,幾眼瞓都起身食咗先...再瞓...

鈴子

2014-05-19

ON菇男 小姐,妳把雨傘好得意,好似可以潛得水咁喎...

小姐,妳把雨傘好得意,好似可以潛得水咁喎...

鈴子

2014-05-18

ON菇男 呢個天王馬桶唔知有冇按摩功能呢?...

呢個天王馬桶唔知有冇按摩功能呢?...

鈴子

2014-05-18

ON菇男 唔知咩事,人地sale屎都係好心問吓啫,都唔知怕咩...不過果一刻就係好唔自在...哈哈...

唔知咩事,人地sale屎都係好心問吓啫,都唔知怕咩...不過果一刻就係好唔自在...哈哈...

鈴子

2014-05-18

ON菇男 咁細個咁識嘆, 搞到我都想瞓下搖搖床hea吓...

咁細個咁識嘆, 搞到我都想瞓下搖搖床hea吓...

鈴子

2014-05-18

ON菇男 原來西遊記創作班底係做電影魔戒㗎,唔怪得啲化妝同CG咁認真…可惜, 喺香港...「認真便輸了」…

原來西遊記創作班底係做電影魔戒㗎,唔怪得啲化妝同CG咁認真…可惜, 喺香港...「認真便輸了」…

鈴子

2014-05-18

ON菇男 千與千尋嘅無面男提我去探佢,個展覽開始咗啦,一齊去睇下啦...

《吉卜力工作室場面設計手稿展》
  宮崎駿 及 高畑勳 動畫手稿 
  日期:5月14日至8月31日
  地點:沙田文林路1號 香港文化博物館

千與千尋嘅無面男提我去探佢,個展覽開始咗啦,一齊去睇下啦... 《吉卜力工作室場面設計手稿展》 宮崎駿 及 高畑勳 動畫手稿 日期:5月14...

鈴子

2014-05-18

ON菇男 搬屋搵「人人」,搬呢啲屋辛苦爸爸了...

搬屋搵「人人」,搬呢啲屋辛苦爸爸了...

鈴子

2014-05-18

ON菇男

鈴子

2014-05-18

ON菇男 做人樂觀啲睇嘢真係又唔同啲㗎喎...

做人樂觀啲睇嘢真係又唔同啲㗎喎...

鈴子